SẢN PHẨM‎ > ‎

* Tấm Trần Nhôm

 Trần nhôm Vĩnh Tường phân phối tất cả các kích cỡ, chủng loại, mẫu mã tấm trần nhôm như : Loại tấm trần nhôm 300 x 300 mm, loại tấm trần nhôm 450 x 450 mm, loại tấm trần nhôm 600 x 600 mm,...
 Dưới đây xin giới thiệu với quí khách một số mẫu tấm trần nhôm 3d mà chúng tôi cung cấp và luôn có sẵn hàng:
TẤM KT 300 X 300
Tấm trần nhôm 30 - 1 VIP

TẤM KT 300 X 300
Tấm trần nhôm mã 30 - 2

TẤM KT 300 X 300
MÃ 30 - 3
Tấm trần nhôm mã 30 - 3

TẤM KT 300 X 300
Tấm trần nhôm mã 30 - 4

TẤM KT 300 X 300
Tấm trần nhôm mã 30 - 5

TẤM KT 300 X 300
MÃ 30 - 7
Tấm trần nhôm mã 30 - 7

TẤM KT 450 X 450
MÃ 45 - 1
TẤM KT 450 X 450
Mẫu tấm trần nhôm 45 - 2

TẤM KT 450 X 450
Tấm trần nhôm mã 45 - 3

TẤM KT 450 X 450
Tấm trần nhôm mã 45 - 4

TẤM KT 450 X 450
MÃ 45 - 5

TẤM KT 450 X 450
Mẫu tấm trần nhôm mã 45V - 7

TẤM KT 450 X 450
Mẫu tấm trần nhôm mã 45G - 7

TẤM KT 450 X 450
Tấm trần mã 45V - 8
TẤM KT 450 X 450
MÃ 45G - 8
Tấm trần mà 45G - 8

TẤM KT 600 X 600
MÃ 60 - 1

TẤM KT 600 X 600
MÃ 60 - 2

TẤM KT 600 X 600
MÃ 60 - 3

TẤM KT 600 X 600
MÃ 60 - 4
Tấm trần nhôm vân mây
 
TẤM KT 600 X 600
MÃ 60 - 5

TẤM KT 600 X 600
MÃ 60 - 6
Tâm trần nhôm vân gỗ